BELGICKÝ OVČÁK

 

HISTORIE

Na území Belgie byli pro práci se stády používáni ovčáčtí psi navzájem si velice podobní stavbou těla, vitální, odolní a velice temperamentní, lišící se nejednotností v barvě a typu osrstění. Zásluhou několika chovatelů byl z těchto psů na konci 19.století vyšlechtěn belgický ovčák, který je dnes chován ve čtyřech varietách (každá z nich se chová samostatně a samostatně se také posuzuje na výstavách). Tyto variety belgického ovčáka se od sebe liší pouze zbarvením a typem srsti.

Groenendael je dlouhosrstý, celočerný, tervueren je dlouhosrstý, rezavý až mahagonový ("fauve") nebo šedý až stříbřitý ("gris"), s černou maskou a uhlováním, malinois je krátkosrstý, rezavý ("fauve") s černou maskou a uhlováním a laekenois je hrubosrstý, plavý, s náznakem černé masky.JAKÝ JE DNES

Belgický ovčák je nepřešlechtěný, již na první pohled typický ovčácký pes, elegantní, s velmi ušlechtilou hlavou, která zaujme hrdým nesením a zvídavým výrazem. Je to pes citlivý, milý, pozorný, spolehlivý ochránce majetku i osob. Je neúnavný ve svém temperamentu a miluje častý kontakt se svojí "lidskou smečkou". Belgický ovčák je vyhledávaným psem pro výcvik, a to jakkoli zaměřený. V poslední době se velmi prosazuje v agility, kde uplatňuje nejen svůj temperament a šikovnost, ale i citlivost na sebemenší povely psovoda. Belgický ovčák respektuje všechny příslušníky rodiny a miluje děti, je to ideální typ rodinného psa.

Belgický ovčák je pes střední velikosti (psi jsou vysocí 60 - 66 cm, fenky 56 - 62 cm). Je kompaktní, kvadratické stavby těla s přirozeným úhlením končetin, což mu umožňuje prakticky neomezené možnosti v pohybu a zdravý život až do vysokého věku. Obě dlouhosrsté variety mají nejen dlouhou, ale i bohatou srst, která je výrazná především na krku, hrudi, zadní části nohou a ocase, přičemž psi jsou výrazně bohatěji osrstěni než fenky. Srst má samočistící schopnost a postrádá specifický psí pach, je přírodní, a proto její čtyřnohý majitel snáší bez problémů déšť, sníh, vítr, zimu i horko. Srst belgického ovčáka nevyžaduje žádnou zvláštní péči. Zbarvení srsti je závazné pro jednotlivé variety. U variety tervueren je preferována fauve barva a výrazná černá maska.

 

STANDARD

Belgický ovčák (Berger Belge)


FCI - Standard č. 15 / 22.06.2001 / F
Datum publikování platného originálního standardu: 13.03.2001


Země původu:

Belgie


Použití:

Původně pes ovčácký, dnes pes užitkový, pracovní, všestranný, stejně jako rodinný pes.


Klasifikace FCI:

Skupina 1 - ovčácká a pastevecká plemena (mimo švýcarských salašnických)

Sekce – ovčáci – s
e zkouškou z výkonu.

Krátce z historie:

Na konci 19. století bylo v Belgii množství psů hlídacích stáda, jejichž typ i barva srsti byla rozdílná. Pro vnesení určitého řádu do tohoto stavu vytvořili náruživí milovníci psů jednu skupinu a nechali se přesvědčit profesorem A. Reulem z Veterinární školy v Cureghemu, kterého lze považovat za skutečného průkopníka a zakladatele tohoto plemene. Plemeno se tvořilo oficiálně v letech 1891 - 1897. 29.září 1891 vznikl v Bruselu "Klub belgického ovčáka" a ve stejném roce (15.listopadu) profesor A. Reul zorganizoval v Cureghemu setkání 117 psů, což pomohlo uskutečnit sčítání a byl proveden výběr nejlepších jedinců. V dalších letech začala skutečná selekce pomocí nadměrného křížení pokrevně si blízkých jedinců (vybraných z oněch 117). 3.dubna 1892 byl sepsán Klubem belgického ovčáka první precizní standard rasy. Bylo schváleno jedno plemeno se třemi možnými varietami srsti. Nicméně belgický ovčák zůstával stále ještě plemenem postrádajícím prestiž. Teprve v roce 1901 byli první belgičtí ovčáci zaregistrováni v plemenné knize Královské společnosti Saint Hubert (L.O.S.H.). Během následujících let představitelé milovníků belgického ovčáka neúnavně pracovali na sjednocení typu a opravě chyb a nedostatků. Lze říci, že kolem roku 1910 byl typ i povaha belgického ovčáka ustálen. Během historie belgického ovčáka existovalo mnoho sporů týkajících se různých přípustných odlišností a barev. Na druhé straně nikdy neexistovaly spory týkající se morfologie (stavby těla), charakteru a pracovní způsobilosti plemene.

Celkový vzhled:

Belgický ovčák je pes střední velikosti, harmonických proporcí, spojující eleganci a sílu, mající svalstvo "suché" (tj. pevné, bez tuku), kvadratický, zvyklý žít venku, stavěný k odolávání různým povětrnostním výkyvům tolik běžným v belgickém podnebí. V harmonii svých tvarů, forem a hrdého nesení hlavy působí belgický ovčák dojmem robusní elegance, která představuje hlavní znak zástupců tohoto vyšlechtěného pracovního plemene. Belgický ovčák bude staticky posuzován ve svých přirozených pozicích, bez fyzického kontaktu se svým vodičem.

Důležité proporce:

Belgický ovčák je pes kvadratický. Hrudník dosahuje až k loktům. Délka čenichu je stejná či mírně větší než polovina délky hlavy.

Povaha:

Belgický ovčák je pes bdělý a aktivní, překypující vitalitou a vždy připravený k akci. Má vrozenou schopnost hlídat stáda, spojuje vzácné kvality nejlepších hlídacích psů. Je bez pochyb houževnatý, svérázný a razantní obránce svého pána. Spojuje všechny kvality potřebné pro to, aby se stal psem ovčáckým, hlídacím, obranným a služebním. Jeho živý a čilý temperament a smělý charakter musejí být bez pochyb či agresivity viditelné v jeho držení těla a věrném, hrdém a pozorném výrazu jiskřivých očí. V posuzování je brána zřetel na klidnou a odvážnou povahu.

Hlava:

Vysoko nasazená, dlouhá, ale ne přehnaně, rovná, dobře tvarovaná a suchá. Lebka a čenich jsou téměř stejné délky, čenich může být mírně delší než lebka, což tvoří dojem uceleného obrazu.

Lebeční část: Střední velikosti v závislosti na délce hlavy, čelo spíše zploštělé než zakulacené, mezioční rýha méně výrazná, viděno z profilu je rovnoběžná k pomyslné čáře prodlužující hřbet nosu, týlní hrbol méně vyvinutý, oboční a tvářové oblouky nevyčnívající.

Stop: Naznačený.

Lícní část: Nozdry černé. Tlama střední délky, dobře tvarovaná pod očima, zužující se postupně směrem k nosu, nos rovný a rovnoběžný s čelem, tlama dobře "rozříznutá", tzn. když je otevřená retní koutky jsou vztažené dozadu a čelisti dobře obnažené. Pysky jsou tenké, pěkně přiléhající a silně pigmentované. Líce suché a dobře tvarované, ačkoli svalnaté, tak rovné.

Čelisti/zuby:

Zuby jsou silné a bílé, pravidelně a pevně zasazené v čelistech, které jsou dobře vyvinuté. Nůžkový skus, ale toleruje se i skus klešťový, který je upřednostňován pasáky ovcí a dobytka. Kompletní chrup, odpovídající zubnímu vzorci, chybějící 2xPM1 jsou tolerovány a M3 nejsou brány v úvahu.

Oči:

Střední velikosti, ani vyčnívající ani zapadlé, mírně mandlovitého tvaru, šikmé, barvy hnědavé, preferují se tmavé oči. Ohraničení víček je černé, přímý pohled, živý, inteligentní a s tázavým výrazem.

Uši:

Spíš menší, vysoko nasazené, vzhled čistě trojúhelníkový, ušní boltec je u nasazení dobře zakulacený, konec je do špičky, tuhý a neohebný, uši nošeny rovně a vertikálně, když je pes v pozoru.

Krk:

Dobře nasazený, mírně prodloužený, spíše strmější, svalnatý, rozšiřující se směrem k ramenům a bez laloku, šíje mírně ohnutá do oblouku.

Tělo:

Silné, ale ne těžkopádné, délka od špiček lopatek až ke konci hýždí je přibližně rovna kohoutkové výšce. Horní linie zad a beder je rovná. Kohoutek zvýrazněný. Hřbet je pevný krátký a svalnatý. Bedra pevná, krátká, dostatečně široká, svalnatá. Záď je svalnatá, velmi mírně spáditá, dostatečně široká, ale ne příliš. Hrudník ne moc široký, ale hluboký, žebra na vrchu klenutá, viděno zpředu není hruď moc široká, ale ani ne příliš úzká. Spodní linie začíná na spodu hrudníku a mírně stoupá v harmonické křivce, směřuje k břichu, které není příliš volné, ale mírně vtažené a mírně vyvinuté.

Ocas:

Dobře nasazený, silný u kořene, střední délky, přinejmenším dosahující, ale spíše přesahující hlezno. V klidu je nesen svisle, špička ocasu lehce zakřivena zpět nahoru na úrovni hlezna. V akci je ocas zvednutý, avšak nepřesahuje horní linii psa, křivka ocasu je směrem ke špičce více zvýrazněna, ale pouze tak, aby v žádném případě nevytvářela háček ani jiný záhyb.

Hrudní končetiny:

Celkový pohled - pevná kostra, ale ne těžká, svalstvo suché a silné. Hrudní končetiny jsou kolmé při pohledu ze všech stran a perfektně rovnoběžné při pohledu zepředu. Lopatka je dlouhá a šikmá, dobře uložená, tvoří s kostí ramenní dostatečný úhel - ideální je 110 - 150°. Nadloktí je dlouhé a dostatečně šikmé. Lokty pevné, nevybočují ani nevbočují. Předloktí je dlouhé a rovné. Zápěstí pevné a čisté, dobře vykreslené, vizuálně oddělující tlapu. Nadprstí silné a krátké, co nejvíce kolmé k zemi nebo jenom trochu skloněné dopředu. Tlapy kulaté, kočičí, prsty klenuté a sevřené, chodidlové polštářky silné a pružné, drápy tmavé a silné.

Pánevní končetiny:

Celkový pohled - končetiny jsou silné, ale ne těžkopádné. Z profilu jsou vidět přímo a viděny ze zadu jsou perfektně rovnoběžné. Stehno střední délky, široké a silně svalnaté. Koleno přibližně kolmé ke kyčli, normální kolenní úhel. Holeň střední délky, široká a svalnatá. Hlezna blízko k zemi, široké a svalnaté, lehce zaúhlené. Záprstí pevné a krátké, paspárky jsou nežádoucí. Tlapa může být lehce zakulacená, prsty klenuté a dobře sevřené, polštářky silné a pružné, drápy tmavé a silné.

Pohyb:

Pohyb je živý a správně rozprostřený na celé tělo. Belgický ovčák je dobrý běžec, ale jeho obvyklé pohyby jsou kroky a hlavně klus. Končetiny se pohybují rovnoběžně s osou těla. Ve velké rychlosti se tlapy přibližují středu těla, při klusu je odchylka průměrná. Pohyb je plynulý (pravidelný) a lehký, vycházející z pánevních končetin. Horní linie zůstává pěkně rovná, hrudní končetiny nejsou zvedány příliš vysoko. Belgický ovčák působí neúnavně. Krok je rychlý, pružný a živý. Je schopný v plné rychlosti náhle měnit směr. Se svým bujným temperamentem a svou vůlí hlídat a chránit má výraznou tendenci pohybovat se v kruzích.

Kůže:

Pružná, ale pevně obepínající tělo. Okraje rtů a víček jsou silně pigmentovány.

Srst a její variety:

Srst a její délka, směr růstu, vzhled a barva u belgického ovčáka - to jsou kriteria přijatá pro rozlišení 4 variet plemene, tj. Groenendaela, Tervuerena, Malinoise a Laekenoise. Tyto 4 variety jsou posuzovány odděleně a mohou každá obdržet návrh C.A.C., C.A.C.I.B. a reserve C.A.C., reserve C.A.C.I.B.

Typ srsti: Srst musí být u všech variet vždy hustá, uzavřená, dobré struktury, a spolu s podsadou tvoří vynikající ochranu.

A - Dlouhá srst: Krátká srst na hlavě, na vnější straně uší, na spodní části končetin kromě zadního kraje předloktí. Od lokte k zápěstí je srst dlouhá, nazývaná praporky. Srst je dlouhá a hladká po celém zbytku těla a delší a bohatší v okolí krku a hrudi, kde tvoří límec. Otvor sluchovodu je chráněn hustou srstí, chlupy od základny ucha jsou zvednuté a rámují hlavu. Zadní část stehen je zdobena velmi dlouhou a hustou srstí, která tvoří tzv. kalhoty. Ocas je porostlý také dlouhou a hustou srstí a vytváří praporec.

Groenendael a Tervueren jsou dlouhosrsté variety belgického ovčáka.

B - Krátká srst: Velmi krátká srst na hlavě, na vnější straně uší a na spodní části končetin. Srst je krátká i na zbytku těla, hustší na ocase a kolem krku, kde vytváří límec, který začíná od základu ucha a dosahuje až ke krku. Kromě toho je srst delší také na zadní části stehen. Osrstění ocasu je bohaté, ale nevytváří praporec.

Malinois je krátkosrstá varieta belgického ovčáka.

C - Hrubá srst: To, co zejména charakterizuje hrubou srst, je tvrdost a suchost chlupu, který se mimo to jeví jako zježený, rozcuchaný. Srst je přibližně 6 cm dlouhá po celém těle, kratší je na horní linii nosu, na čele a na končetinách. Ani srst po obvodu očí, ani ta, co pokrývá čenich, není dost vyvinutá na to, aby zamaskovala tvar hlavy. Osrstění čenichu je nicméně povinné. Ocas nemusí tvořit praporec.

Laekenois je hrubosrstou varietou belgického ovčáka.

Barva srsti:

Maska: U Tervuerenů a Malinois musí být maska velmi dobře utvořená a musí obklopovat horní a dolní pysky. Maska by měla spojovat rty a víčka do jednolité černé zóny. Je definováno přísné minimum šesti stěžejních míst pigmentace: obě uši, obě horní víčka, horní a dolní pysky, které musí být černé.

Charbonáž: Charbonáž znamená černé konečky chlupů, čímž vzniká dojem černého "poprašku" na původní barvě. Tato černá je v každém případě jemně rozmístěna a nesmí tvořit ani velké skvrny, ani oruhování. Charbonáž je povinná u Tervuerenů a Malinois. U Laekenois se charbonáž projevuje mírněji.

Groenendael: Pouze černá srst.

Tervueren: Pouze fauve (plavý) s charbonáží nebo gris (šedý) s charbonáží, oba s černou maskou. Fauve zůstává preferována. Fauve barva musí být teplá, ani ne světlá, ani vybledlá. Všichni psi, jejichž barva je jiná než fauve s charbonáží, nebo kteří neodpovídají požadované intenzitě zbarvení, nemohou být považováni za elitní jedince.

Malinois: Pouze fauve (plavý) s charbonáží a s černou maskou.

Laekenois: Pouze fauve (plavý) se stopami charbonáže a tmavé barvy na hlavě, čenichu a ocase.

Pro všechny variety: Trocha bílé barvy na hrudi a na prstech je tolerována.

Velikost, váha, míry:

Kokoutková výška:
Ideální výška je: 62 cm u psů a 58 cm u fen. Tolerance: o 2 cm méně a až o 4 cm více oproti ideálu.
Váha:
psi: 25 - 30 kg, feny: 20 - 25 kg.
Měření: Průměrné normální míry belgického ovčáka - psa s kohoutkovou výškou 62 cm jsou: délka těla (od špiček lopatek po sedací hrbol): 62 cm, délka hlavy: 25 cm a délka čenichu: 12,5 - 13 cm.


Nedostatky:

Jakákoliv odchylka od předcházejícího popisu musí být považována za nedostatek, který bude penalizován v závislosti na jeho závažnosti.

Všeobecný vzhled: Těžký, postrádající eleganci, příliš lehký, příliš jemný, delší než vysoký, nekvadratický.

Hlava: Těžká, příliš silná, postrádající paralelismus, nedostatečně modelovaná či suchá, čelo příliš zakulacené, stop příliš zvýrazněný nebo malý, tlama příliš krátká či příliš "uštípnutý" nos, klenutá nosní linie (římský nos), nadočnice a tvářové oblouky příliš výrazné. Stopy depigmentace na nosní houbě, rtech, víčkách. Světlé, kulaté oči. Uši velké, dlouhé, příliš široké u kořene, nízko nasazené, rozbíhající se či přibližující se.

Chrup: Špatně uspořádané řezáky. Vážné nedostatky v chrupu jsou chybějící zuby: 1 x I, 1 x PM3, 1 x PM2 a 3 x PM1.

Krk: Štíhlý, krátký, zapadlý, nevýrazný.

Kohoutek: Nevýrazný, nízký.

Tělo: Příliš dlouhé, žebra nesmí být na úrovni hrudníku příliš kulatá (široký hrudník). Horní linie - záda a/nebo bedra dlouhá, slabá, spáditá nebo klenutá. Hřbet a záď příliš spádité nebo přestavěné. Spodní linie příliš nebo naopak nedostatečně definovaná, volné břicho.

Ocas: Příliš nízko nasazen, ve tvaru háčku nebo špičkou uhýbající do stran.

Končetiny: Kostra končetin příliš lehká či příliš těžká, špatný postoj končetin z profilu (např. zápěstí příliš slabá), ze předu (např. nohy do "X" nebo "O", vytočené lokty apod.) nebo ze zadu (např. sbíhavé, rozbíhavé či sudovité pánevní končetiny, sbíhavá či rozbíhavá hlezna), příliš nebo málo zaúhlené. Tlapy příliš vytočené.

Chůze: Pohyb vázaný, sevřený, příliš krátká stopa, nedostatečně impulsivní, špatný soulad s hřbetem, nadměrně vysoký krok.

Srst: Všechny variety - nedostatek podsady.

Groenendael a Tervueren - plstnatá srst, vlnitá či zkadeřená, nedostatečně dlouhá.

Malinois - srst středně dlouhá na místech, kde by měla být krátká. Lysá místa, tvrdé chlupy rozeseté v krátké srsti, vlnitá srst.

Laekenois - srst příliš dlouhá, hedvábná, vlnitá, zkadeřená či krátká, plná jemných chlupů, rozeseté kadeře v tvrdé srsti, neúměrně dlouhé chlupy okolo očí nebo na spodní straně hlavy, hustý ocas.

Barva: Všechny variety - bílá skvrna na prsou utvářející náprsenku, bílá barva na nohou přesahující prsty.

Groenendael - rezavý nádech srsti, šedivé kalhoty.

Tervueren - gris (šedý).

Tervueren a Malinois - rezavá barva s černými šmouhami, odstíny nedostatečně teplé, nedostatek či přebytek charbonáže nebo její rozmístění ve skvrnách po těle, nedostatečná maska.

Tervueren, Malinois, Laekenois - fauve (plavá) barva příliš světlá. Pokud je jedna ze základních barev příliš zředěná, je to považováno ze vážnou chybu.

Chování, povaha: Jedinec postrádající sebedůvěru a přílišná nervozita.

Nedostatky vedoucí k diskvalifikaci:

Povaha: Jedinec bojácný nebo agresivní.

Všeobecný vzhled: Absence typu plemene.

Chrup: Podkus; předkus - a to i bez ztráty kontaktu, křížový skus. Absence 1C, 1xPM4, 1xM kromě M3 (tedy 1xM1 nebo 1xM2), 1xPM3 + 1 další zub; anebo celkem 3 či více zubů kromě PM1.

Nozdry, víčka: Silně bez pigmentu.

Uši: Svěšené nebo manipulací upravené uši.

Ocas: Chybějící či zkrácený, ať už od narození, či po amputaci. Příliš vysoko nesen a ve tvaru prstenu či srolovaný.

Srst: Chybějící podsada.

Barva: Všechny barvy, které neodpovídají uvedeným možnostem. Bílé znaky příliš rozsáhlé na hrudi a nebo dosahující až k šíji, bílá barva na končetinách přesahující polovinu nártu u předních či zadních končetin a vytvářející ponožky. Bílé znaky jinde než na hrudi či prstech. Chybějící maska včetně čenichu světlejší barvy než je zbytek srsti u Tervuerena a Malinoise.

Velikost: Vně předepsaných limitů.

Poznámka:

Psi musí mít dvě úplně sestouplá varlata.

Křížení - mezivarietní páření:

Páření mezi varietami jsou zakázána, kromě zvláštních případů dle odchylek odsouhlasených kompletními národními chovnými komisemi (1974, Paříž).